You Are Here: Home » DỊCH VỤ DIỆT KIẾN

Diệt kiến hiệu quả

Diệt kiến hiệu quả

Trộn baking soda với chất ngọt (như đường, mật), có thể làm cho quyến rũ thêm bằng cách hòa bơ, sữa, hành phi… để làm thành mồi ngon. Xơi thứ mồi ngon này vào là bụng kiến sẽ trương phình,...
© 2012 Bản quyền thuộc Công ty TNHH MTV & DV Hùng Thịnh · Quảng cáo facebook ·